Kontakt

Możecie Państwo skontaktować się z nami korzystając z poniższego formularza.

Imię i nazwi­sko (wyma­ga­ne)

Adres ema­il (wyma­ga­ne)

Temat

Treść wia­do­mo­ści

Godziny pracy biura

pn-pt: 8:00 – 16:00

Administracja

tel. 501 866 094
administracja@olmed.net.pl

Księgowość

tel. 42 670 01 32
ksiegowosc@olmed.net.pl

 

Osoby zarządzające

Moni­ka Noga­la
Dyrek­tor Cen­trum Medycz­ne­go
m.nogala@olmed.net.pl
Sekre­ta­riat:
501 868 294501 866 094

Marze­na Sta­siak
Dyrek­tor ds. Pro­ce­sów i Mar­ke­tin­gu
m.stasiak@olmed.net.pl

Reklama/PR

Apte­ki
Marze­na Sta­siak

Dyrek­tor ds. Pro­ce­sów i Mar­ke­tin­gu
m.stasiak@olmed.net.pl

Cen­tra Medycz­ne Olmed
Mar­ta Nowac­ka
m.nowacka@olmed.net.pl
501 868 294