Kontakt

Strona w przebudowie. Przepraszamy za utrudnienia.

Kontakt do Poradni CM OLMED 

Cen­trum Medycz­ne OLMED

Łódź ul. Jagien­ki 32

tel. 42 670–62-41

 

Cen­trum Medycz­ne OLMED

Łódź ul. Bro­da­te­go 2

tel. 42 670 64 88

 

Cen­trum Medycz­ne OLMED

Kon­stan­ty­nów Łódz­ki

ul. Pił­sud­skie­go 1

tel. 42 211 61 50

 

teleporada@olmed.net.pl

sekretariat@olmed.net.pl

Możecie Państwo skontaktować się z nami korzystając z poniższego formularza.


Imię i nazwi­sko

Adres ema­il (wyma­ga­ne)

Temat (wyma­ga­ne)

Obszar (wyma­ga­ne)

Treść wia­do­mo­ści (wyma­ga­ne)