Kontakt

Możecie Państwo skontaktować się z nami korzystając z poniższego formularza.

Imię i nazwi­sko

Adres ema­il (wyma­ga­ne)

Temat (wyma­ga­ne)

Obszar (wyma­ga­ne)

Treść wia­do­mo­ści (wyma­ga­ne)

Osoby zarządzające

Marze­na Sta­siak
Dyrek­tor ds. Pro­ce­sów i Mar­ke­tin­gu
m.stasiak@olmed.net.pl

 

Moni­ka Noga­la
Dyrek­tor Cen­trum Medycz­ne­go
m.nogala@olmed.net.pl
Sekre­ta­riat
501 867 362 k.kaczmarek@olmed.net.pl
501 868 294 m.nowacka@olmed.net.pl

Skar­gi i wnio­ski
doty­czą­ce Cen­trów Medycz­nych
skargi.poradnie@olmed.net.pl

 

 

 


Księgowość

42 670 01 32
ksiegowosc@olmed.net.pl

 

Rekrutacja

rekrutacja@olmed.net.pl

 

Reklama/PR

Marze­na Sta­siak
Dyrek­tor ds. Pro­ce­sów i Mar­ke­tin­gu
Apte­ki
m.stasiak@olmed.net.pl

Mar­ta Nowac­ka
Cen­tra Medycz­ne Olmed
m.nowacka@olmed.net.pl
501 868 294

 

Godziny pracy biura

ponie­dzia­łek — pią­tek
8:00 — 16:00